PROJEKTNI MENADŽMENT

PROJEKTNI MENADŽMENT

Crna Gora i Balkan teže ka evropskom načinu življenja.


Master planovi i strateška dokumenta za ŽIVOTNU SREDINU, ENERGERTIKU, SAOBRAĆAJ i KOMUNALNU INFRASTRUKTURU predstavljaju osnov djelovanja LOTUS PROJEKTA.


LOTUS je konfigurisao svoj projektni portfolio na osnovu programa i projekata finanasiranih od strane Evropske komisije, Evropske Investicione banke, Svijetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, IPA i fondova za infrastrukturu Zapadnog Balkana.


LOTUS prati donatorske aktivnosti i aktivne projekte u u Crnoj Gori.


LOTUS je u toku sa procesima planiranja međunarodnih oranizacija i institucija.


LOTUS je Vaš pouzdan i pravi partner za: • Izradu studija izvodljivosti

 • Izradu planske i strateške dokumentacije

 • Izradu idejnih i glavnih projekata

 • Reviziju tehničke dokumentacije

 • Nadzor nad izvođenjem radova

 • Pripremu ponuda po nacionalim i međunarodnim procedurama

 • Strukturiranje konzorcionih odnosa

 • Obezbjeđenje lokalne inženjerske podrške pri izvođenju radova

 • Administrativnu , pravnu i finansijsku ekspertizu

 • Implementaciju projekata


LOTUS baštini izvrsnost u komunikaciji, sistematičnost u upravljanju i potpuno vladanje procedurama i pravilima.


LOTUS PROJEKT obezbijeđuje licencirane inženjere: • ARHITEKTURE

 • KONSTRUKCIJE

 • HIDROLOGIJE I HIDROTEHNIKE

 • JAKE STRUJE

 • SLABE STRUJE

 • GEOMEHANIKE

 • GEODEZIJE

 • GRAĐEVINE

 • MAŠINSTVA

 • SAOBRAĆAJA

 • ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

 • ZAŠTITE OD POŽARA

 • TEHNOLOGIJE I ORGANIZACIJE GRAĐENJA
KONTAKT

Izvršni direktor
Stojan Vuletić
Tel/Viber:
+ 382 67 221 671
E-mail:
stojan.vuletic@lotusprojekt.me
Skype:
Lotus.project1

LOTUS JE PRVI IZBOR NAŠIH PARTNERABulevar Sv. Petra Cetinjskog 56 Podgorica, Crna Gora
info@lotusprojekt.me +382 20 223 244